T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu
Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
Türkoğlu DR.Kemal Beyazıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi